Posted on

mẹo thiết kế sân vườn

  Tạo con đường đủ rộng   Không ai thích một con đường hẹp. Các đường chính phải rộng đủ cho ít nhất hai người đi, không dưới 2m. Đối với các đường phụ, nơi mọi người đơn, chiều rộng nên có ít nhất 1m. Cẩn thận các bậc thang Các cầu thang và cầu […]